maq

ISO 639-3 Code of Language
ISO 639-2/B Code : -
ISO 639-2/T Code : -
ISO 639-1 Code : -
Scope : Individual
Language Type : Living
Language Name : Chiquihuitlán Mazatec

Names of Languages ISO 639-3 . 2013.

Look at other dictionaries:

  • MAQ — Mae Sot, Thailand (Regional » Airport Codes) * Query shortcut (MS Access) (Computing » File Extensions) …   Abbreviations dictionary

  • MAQ — maiestatique …   Abbreviations in Latin Inscriptions

  • MAQ — abbr. Military Allowance for Quarters …   Dictionary of abbreviations

  • maqəbl — ə. bundan qabaqkı, bundan əvvəlki …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • maq — is. <yun. əsli fars.> Qədim farslarda, midiyalılarda və bəzi başqa xalqlarda kahin, habelə nücum ilə məşğul olan adam. // Sehrbaz, ovsunçu, cadugər, qeybdən xəbər verən adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • MAQ — abbreviation money allowance for quarters …   Useful english dictionary

  • çıxar(t)maq — f. 1. Bir şeyi bir yerdən kənar etmək, xaric etmək, dışarıya atmaq. // Bir yerdən götürüb başqa yerə qoymaq. Mebeli otaqdan çıxar(t)maq. – <Mehriban> vaxtın gec olmasına baxmayaraq, küçə balkonuna bir masa çıxarıb, süfrə düzəltdi. S. H.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Liste der Biografien/Mam–Maq — Biografien: A B C D E F G H I J K L M N O P Q …   Deutsch Wikipedia

  • bidəmaq — bax bidamaq. Səni görcək özün soxar içəri; Tünd olub, qapını bidəmaq çəkər. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həmaqət — ə. axmaqlıq, səfehlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.